Velforening har vært i samtaler med grunneier John Sivertsen i forbindelse med mulig etablering av ny brygge på hans eiendom mellom Vadholmen og Usken. Sivertsen stiller seg positiv til initiativet.

Friluftsrådet er også kontaktet da dette forslaget også berører deres område på Vadholmen. Friluftsrådet var også positiv til løsningen og ser muligheter for samarbeid.

Forslaget ble sendt inn til kommunen via Sandnes Hytteeierforening i forbindelse med det arbeid som pågår med gjennomgang av arealplaner i kommunen.

Forslaget gjenspeilet tilbakemelding fra kommunen om nåværende og mulige fremtidige behov for båtplasser. Kommunens vurdering var i utgangspunktet positiv men de ber om at forslaget reduseres noe i omfang.

Følg saken på Sandnes Kommunes egne hjemmesider.

Sakspapirer fra møtet i kommuneplankomiteen her.

Områdekart over aktuelt område finner dere her, og oversikt over endringsforslagene finner dere her.