Det avholdes årsmøte

Tirsdag 16. April kl. 18.00

i kantinen Allservice, på Åsen

 

Årsmøtet behandler:

 

1. Styrets beretning

2. Revidert regnskap

3. Vedtektsendringer

4. Fastsettelse av kontingent for neste regnskapsår.

5. Innkomne forslag. Saker som medlemmer ønsker å fremme, må være

styret i hende  innen utgangen av februar.

6. Valg

- valg av styremedlemmer

- valg av innstillingskommite

Forslag på kandidater sendes innstillingskomiteen snarest mulig.

 

 

Eventuelt (ikke  årsmøtesaker)