Siste nytt

Medlemskontingent for 2012

 

Årsmøtet den 21.februar besluttet at kontingenten for 2012 settes til kr 300,-. Vi ber om at denne nå betales inn til foreningens konto.

 

Vi gjør oppmerksom på at vi har fått nytt kontonummer. Det nye nummeret er 3201.56.39694 (dere finner dette også under valget "Om oss" i menyen til venstre).

 

 


 

 

Dugnad lørdag 31.mars mellom kl14 og 16

 

Det inviteres til dugnadsarbeid på Uskekalven lørdag 31.mars. Det blir to grupper, hvor den ene tar seg av kaihuset og den andre rydder i stranden på nordsiden.

Vi satser på fint vær og godt oppmøte.

 

 

Mvh

Styret i Uskekalven Vel

 


 

Sandnes Hytteeierforening inviterer til allmøte

Tirsdag 7.februar kl 19.

På Quality Residence Hotel i Sandnes.

 

For mer informasjon, klikk her.

Det avholdes årsmøte

Tirsdag 20. mars kl. 18.00

i kantinen Allservice, på Åsen

 

Årsmøtet behandler:

 

1. Styrets beretning

2. Revidert regnskap

3. Vedtektsendringer

4. Fastsettelse av kontingent for neste regnskapsår.

5. Innkomne forslag. Saker som medlemmer ønsker å fremme, må være

styret i hende  innen utgangen av februar.

6. Valg

- valg av styremedlemmer

- valg av innstillingskommite

Forslag på kandidater sendes innstillingskomiteen snarest mulig.

(Sigmund Usken, Helge Jensen og Arild Fjogstad)

 

Eventuelt (ikke  årsmøtesaker)

 

 

VIKTIG MELDING!

 

I forbindelse med utbedringsarbeider på vakuumanlegget vil veien være stengt for biltrafikk på strekningen fra pumpehuset ved A. Olsen og ned til svingen i perioden onsdag 19.  og torsdag 20.oktober.

 

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.