Siste nytt

OBS! NY DATO! 

På grunn av for kort forslagsfrist fra annonsering til årsmøtet avholdes, er det flyttet til den 22.mars.

 

Årsmøte i Uskekalven VEL-Forening

Avholdes mandag 22. mars kl. 18.00

I kantinen til Allservice, på Åsen, klikk for kart her.

 

 

Årsmøtet behandler:

 

1. Styrets beretning    (Les her)

2. Revidert regnskap  (Les her)

3. Vedtektsendringer

4. Fastsettelse av kontingent for neste regnskapsår.

5. Innkomne forslag. Saker som medlemmer ønsker å fremme, må være  

    styret i hende senest 1 måned før årsmøtet skal holdes.

6. Valg
  - valg av leder (ble valgt for 2 år på forrige årsmøte)
  - valg av styremedlemmer
  - valg av revisor (gjenvalg)
  - valg av innstillingskommite (gjenvalg)

7. Eventuelt (ikke  årsmøtesaker)

 


 

Vi er i ferd med å legge om hjemmesidene våre til ett nyere og mer oppdatert oppsett som gir oss flere muligheter for ny funksjonalitet. Det jobbes nå med å få overført de gamle dataene, noe som har vist seg noe vanskeligere enn først antatt.

 

Men vi er snart tilbake.

 

Oppdatering 27.12:

Da skal det meste av være på plass. Det gjenstår fortsatt arbeid med å tilrettelegge sidene slik vi vil ha dem, men artiklene er nå på plass.

 

Det er viktig å merke seg at referater fra styremøter og årsmøter nå finnes inne på medlemsidene. Man må altså logge seg inn for å få tilgang til disse. Der finner dere som tidligere også temasider som historier, bilder osv.

 

Underveis i arbeidet har vi ikke fått sjekket at alle linker i artiklene fungerer som de skal. Dersom dere skulle finn feil eller ønsker å gi annen tilbakemelding, kan dere sende dette på epost til:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

eller til

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oppdatering 22.12:

Nå er brukerne gjenopprettet og medlemslistene lagt ut på ny (disse krever innlogging).

En del artikler er kommet på plass, men dette er ikke helt ferdig enda. Så snart alle disse er tilbake og gjort tilgjengelig vil arbeidet med utseende påbegynnes.

 

Da vil vi benytte anledningen til å ønske alle våre besøkende en riktig

 

God Jul og ett Godt Nyttår.

 

MOUSE1

 


Kontingent for Uskekalven Vel-forening er nå på vei i posten. Innbetaling så fort som mulig senest 26. Juni 2009. Kontingenten er satt til kr 300 pr. år (se årsmøtevedtak).

 


I forbindelse med etablering av avløpsanlegg vil det i perioden

           19. oktober til ca 13. november (uke 43 til og med uke 46)

foregå til dels omfattende gravearbeider i og ved vei, fra kai og opp til strømhus.

Dette vil medføre til dels vanskelige kjøre- og gangforhold. 

Dersom det går etter planen skal det i uke 43 graves ut for slamavskiller og pumpehus.

Uke 44 graves det ned avløpsrør til sjø fra kai og ca 40m oppover langs veien.Vi ser for oss at det vil være umulig å kjøre på veien når avløpsrøret graves ned.

Uke 45 og 46 vil det bli gravet i veiens skulder for hovedavløpsrør. Det blir  4 kryssinger av veien.  Er det noen som må ha inn transport i denne perioden bør dette avtales med entreprenør. Styret v/ Per Kåre Jensen kan formidle kontakt med entreprenør dersom det er ønskelig.

 

Vi beklager vanskelighetene dette vil medføre for den enkelte.    

Med vennlig hilsen

Styret Uskakalven Nordøst SA

v/Per Kåre Jensen

936 49 479

 


Sandnes Hytteeierforening har lagt ut en status om gebyrsaken.

Klikk her for å lese mer...