Siste nytt

Årsmøtet avholdes Mandag 25.februar kl 18:00.

Sted: Kantinen til Allservice på Åsen, se kart her.

Det har kommet inn et forslag til endringer i vedtektene.

Forslaget kan finnes her.

 


GODT NYTTÅR!!

 Vi ønsker alle våre medlemmer ett riktig GODT NYTTÅR!

Tiden nærmer seg for årsmøte, og vi vil minne dere om fristen for å sende inn forslag. I henhold til vedtektenes paragraf 5e skal forslag som ønskes behandlet på årsmøtet være innlevert skriftlig til styret innen en måned før årsmøtet. Da årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar, vil det si at forslag må være inne innen fredag 25.januar.

 Vi gjør også oppmerksom på at bare medlemmer som har betalt årskontigent for 2008 har stemmerett. Informasjon om kontonummer finner du her.

 


Olaf Jensen har samlet en del historie om folkene og livet på Uskekalven. Dette har han valgt å dele med oss. Historien finner du under Tema - Uskekalven i menyen. Du må være innlogget for å få tilgang til dette.

 En stor takk til Olaf som lar oss få tilgang til arbeidet han har gjort.

 


Husk medlemsmøte mandag 24.september.

Møtet starter kl.18

Møtet holdes i kantinen hos

Allservice på Åsen

Se kart.

 

Program for møtet:

1. Velkommen (AOL)

2. Vedtekter (AOL)

3. Hjemmesiden (ØG)

4. Hva skal vi arbeide med framover (prioritering) (AOL)

5. Ordet fritt.

Husk medlemsmøte mandag 24.september.

 

Møtet starterkl 18