Siste nytt

Sandnes Hytteeierforening har oppnådd rabattavtaler for sine medlemmer.

Oversikt over avtaler finner dere her.


 

 

Uskekalven Vel er i ferd med å oppdatere hjemmesidene. 

 

Det jobbes stadig med å gjøre motoren som hjemmesidene drives av, Joomla, så sikker som mulig. Derfor må vi med jevne mellomrom oppdatere til nyere versjoner. Den oppdateringen vi gjør nå er mer omfattende enn normalt, og sidene våre må derfor bygges opp på ny. Det vil derfor ta noe tid før vi er ferdig med jobben, men i mellomtiden vil vi være tilgjengelige for brukerne våre.

 

Webansvarlig..

Dialogmøte i Sandnes Hytteeierforening

 

Den 4.juni ble det avholdt dialogmøte mellom Sandnes Hytteeierforening og Sandnes Kommune.

 

Referat fra møtet kan leses her.

 

 


 

Det avholdes årsmøte

Tirsdag 16. April kl. 18.00

i kantinen Allservice, på Åsen

 

Årsmøtet behandler:

 

1. Styrets beretning

2. Revidert regnskap

3. Vedtektsendringer

4. Fastsettelse av kontingent for neste regnskapsår.

5. Innkomne forslag. Saker som medlemmer ønsker å fremme, må være

styret i hende  innen utgangen av februar.

6. Valg

- valg av styremedlemmer

- valg av innstillingskommite

Forslag på kandidater sendes innstillingskomiteen snarest mulig.

 

 

Eventuelt (ikke  årsmøtesaker)

 

Årsmøte i Sandnes Hytteeierforening

 

Årsmøtet ble avholdt 27.april. Protokoll fra møtet kan leses her.