Siste nytt

Vi ønsker bidrag til hjemmesidene våre. Har du en god nyhet eller forslag til artikkel så ta kontakt med en i styret.

Har du en god historie som du ønsker å dele med andre, så send den inn. Gjerne med bilde, så legger vi den ut.

 OBS! Vi forbeholder oss retten til å redigere artikler, og henviser til godt "nettvett". Våre sider skal inneholde nyttige og informative artikler, men den kan også inneholde gode og morsomme historier. Men det skal ikke bli et sted for å legge ut negativ informasjon om naboer osv og vi vil også oppfordre til godt språk. Vi vil etter hvert få mange lesere, og da skal sidene våre oppfattes som et seriøst nettsted.


Sandnes Hytteeierforening (SHF) inviterer til åpent møte med politikere på Hotell Residens i Sandnes, mandag 20.august kl 18:00. Les mer på SHFs hjemmesider her...

 


Uskekalven Vel har gjennoppstått. Interimstyre er i funksjon og det planlegges generalforsamling i løpet av sommeren. Da er det tenkt å velge et permanent styre.

Uskekalven Vel skal være en interesseorganisasjon for hytteeiere som sogner til Uskekalven kai. Det vil si at også hytteeiere på Usken som sogner til Uskekalven kai er velkommen som medlemmer.

Foreningen skal jobbe med saker som opptar hytteeierne, som for eksempel båtruter, utbyggingsplaner osv. Vi er også medlem av Sandnes Hytteeierforening og gjennom dette en høringsinstans for Sandnes Bygningsråd.

På første generalforsamling skal det vedtas vedtekter for organisasjonen. Disse er laget med utgangspunkt  andre Vel-foreningers vedtekter og Norges Hytteeierforenings forslag til vedtekter.

I første omgang er det tenkt satt en medlemsavgift på kr 100,- pr år. Dersom det skulle vise seg å være i minste laget (blant annet fordi vi må betale kontigent til Sandnes Hytteeierforening) eller at det er spesielle aktiviteter som krever det, vil dette måtte vedtas på generalforsamling.

Denne teksten er bare skrevet som et eksempel på nyhet på Velforeningens hjemmeside, og det tas forbehold om at innholde kan komme til å endre seg.